מאגר עמותות

>>
מאגר עמותות

הצגת מאגר עמותות

עמותת בית כנסת לקהילה האתיופית אושיות רחובות (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580703569
עמותת ציונות סטארט (ע''ר)
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580640589
עמותת ביהמד חסידים צאי - רמת אהרן (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580082345
עמותת תי - עמותה לקידום מעמד המורה בישראל
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580283364
עמותת פותח את ידך - זכרון יוסף חיים (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580457240
עמותת קופת טוב וחסד מודיעין עילית (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580647188
עמותת ועדה לענייני שמיטה בני ברק (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580476836
עמותת עמותת הסטודנטים - כפר ראמה (ע"ר)
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580323459
עמותת אדיס תווילד - דור חדש (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580579159
עמותת כוללי השס בארץ הקודש
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580066298
עמותת מכון הנרייטה סאלד המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580052124
עמותת בית היתומים הדרוזים (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580622355
עמותת פתרונות ניהול ירוקים בנגב (ע"ר)
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580625473
עמותת ארגון בוגרי הטכניון (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580192888
עמותת יעד-רם העמותה למען הקשיש - הע"רבי באזור הגליל המזרחי (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580048726
עמותת דברי תורה (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580686509
עמותת ספרתה שדות-ים
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580045292
עמותת נבואת הגאולה (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580401552
עמותת העמותה לקידום הכדורסל בכפר יסיף (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580379014
עמותת ביטשקוב (מוריה) (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580697340
עמותת הקרן למען החינוך והתרבות ביזרעאל YIZREEL EDUCATION AND CULTURAL FOUNDATION
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580248805
עמותת ישיבה גבוהה לתורה - קרית יע"רים טלזסטון
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580216174
עמותת בשביל התקווה (ע"ר)
סטטוס עמותה: פורקה מרצון
מספר עמותה: 580409035
עמותת דרך הישועה (ע"ר)
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580333979
עמותת עמותה לקידום הכדורסל בגבעת שמואל
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580284495
עמותת יד אברהםעש ולזכר הדר יצחק אברהם בר נחמן זצ"ל
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580002087
עמותת אחוזת אהרן (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580639532
עמותת בית הכנסת שלום העיר עש רונן וליאור היד
סטטוס עמותה: נמחקה
מספר עמותה: 580211134
עמותת השישיה בתמר אפרת (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580596724
עמותת ישיבת שעלבים (ע"ר)
סטטוס עמותה: רשומה
מספר עמותה: 580024529