מפלגות

>>
מפלגות

הצגת מפלגות

מפלגת אורות השחר מפלגה של כולם
מספר מפלגה: 59-900163-3
שנת רישום מפלגה: 2021
מפלגת פשוט אהבה
מספר מפלגה: 599001195
שנת רישום מפלגה: 2019
מפלגת קדימה
מספר מפלגה: 59-900070-0
שנת רישום מפלגה: 2006
מפלגת אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי
מספר מפלגה: 59-900026-2
שנת רישום מפלגה: 1996
מפלגת מימד – מדינה יהודית מדינה דמוקרטית
מספר מפלגה: 59-900041-1
שנת רישום מפלגה: 1999
מפלגת העצמאים והעסקים בישראל
מספר מפלגה: 59-900126-0
שנת רישום מפלגה: 2019
מפלגת חוסן ישראל
מספר מפלגה: 59-900123-7
שנת רישום מפלגה: 2019
מפלגת התקווה – מפלגה ציונית לאומית
מספר מפלגה: 59-900078-3
שנת רישום מפלגה: 2007
מפלגת אני ואתה – מפלגת העם הישראלית
מספר מפלגה: 59-900109-6
שנת רישום מפלגה: 2017
מפלגת קול
מספר מפלגה: 59-900148-4
שנת רישום מפלגה: 2020
מפלגת קול הנשים
מספר מפלגה: 59-900149-2
שנת רישום מפלגה: 2020
אחריות למייסדים
מספר מפלגה: 59-900125-2
שנת רישום מפלגה: 2019
מפלגת לזוז
מספר מפלגה: 59-900079-1
שנת רישום מפלגה: 2008
מפלגת אנחנו ביחד לסדר חברתי חדש
מספר מפלגה: 59-900160-9
שנת רישום מפלגה: 1996
מפלגת אחים אנחנו
מספר מפלגה: 59-900097-3
שנת רישום מפלגה: 2012
מפלגת ימין ישראל
מספר מפלגה: 59-900016-3
שנת רישום מפלגה: 1995
מפלגת משפט צדק
מספר מפלגה: 59-900145-0
שנת רישום מפלגה: 2020
מפלגת מהתחלה
מספר מפלגה: 59-900131-0
שנת רישום מפלגה: 2019
מפלגת פרח – שפע, ברכה, חיים ושלום
מספר מפלגה: 59-900105-4
שנת רישום מפלגה: 2015
מפלגת הישראלים
מספר מפלגה: 59-900085-8
שנת רישום מפלגה: 2008
מפלגת כלכלה
מספר מפלגה: 59-900090-8
שנת רישום מפלגה: 2012
מפלגת רפא רק בריאות
מספר מפלגה: 59-900166-6
שנת רישום מפלגה: 2021
מפלגת יחד – בראשות אלי ישי
מספר מפלגה: 59-900102-1
שנת רישום מפלגה: 2015
מפלגת גימלאי ישראל לכנסת - גיל
מספר מפלגה: 59-900029-6
שנת רישום מפלגה: 1996
מפלגת אחיעזר – מפלגה דתית מסורתית חברתית
מספר מפלגה: 59-900075-9
שנת רישום מפלגה: 2006
מפלגת כח להשפיע
מספר מפלגה: 59-900087-4
שנת רישום מפלגה: 2008
מפלגת חזית יהודית לאומית
מספר מפלגה: 59-900064-3
שנת רישום מפלגה: 2003
מפלגת צדק לכל - כי הגיעה העת
מספר מפלגה: 59-900107-0
שנת רישום מפלגה: 2016
מפלגת תלם- תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת משה (בוגי) יעלון
מספר מפלגה: 59-900124-5
שנת רישום מפלגה: 2019
מפלגת שס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה
מספר מפלגה: 59-900007-2
שנת רישום מפלגה: 1993